Política de privadesa

1.Informació a l’usuari

La Rebel, com a responsable del tractament de dades, informa que la pàgina web https://larebel.cat tractem les dades segons indica la present política de privacitat, complint en tot moment la normativa vigent.

En aquesta política el que es pretén és descriure com recollim les dades i coneixen la finalitat, així com detallar amb qui es comparteixen.

L’administradora d’aquesta pàgina web és l’Anna Subirós Vehí amb NIF:41560085M, amb residència fiscal a: Far d’Empordà, 17469, Carretera l’Escala s/n, C-31; km:36.

Per qualsevol dubte respecte a la política de privacitat podeu enviar un correu a contacte@larebel.cat

2.Principis claus

Ens comprometem a oferir els nostres serveis amb un excel·lent grau de qualitat, el que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència, els nostres principis són:

 • Legalitat: Complim amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i amb la L.O. 3/2018 de 5 de desembre.
 • Minimització de les dades recollides: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a les que són estrictament rellevants i necessàries.
 • Limitació de la finalitat: Només es recolliran dades personals amb els objectius declarats i segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
 • Seguretat de les dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscs per garantir que les seves dades no pateixen cap dany.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè es puguin accedir i modificar les seves dades quan ho consideri oportú.
 • Conservació: Conservem les seves dades personals amb el termini establert per la normativa actual.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals es duen a terme d’acord amb la normativa actual i les garanties contractuals adequades.
3.Recollida i tractament de dades personals

El tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu

Els propòsits són:

 • Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats del sector
 • Enviament de comunicacions
4.Legitimitat

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals es podran tractar sempre que:

 • Ens hagi donat el consentiment als efectes del tractament. Sempre es podrà retirar aquest consentiment.
 • Per requeriment legal
 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial ja sigui a través d’una subscripció a la nostra newsletter o per la condició de client.
 • Sigui necessari per la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant la relació contractual entre vostè i nosaltres.
5.Comunicació de dades personals

Les seves dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb La Rebel, per la prestació dels diversos serveis de qualitat encarregats del tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, llevat, d’una obligació legal.

6.Els seus Drets

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, poden posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

 • Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del RGDP.
 • Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o desactualitzats d’acord amb l’Article 16 de RGPD.
 • Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’article 17 del RGPD.
 • Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 18 del RGPD
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades segons recull l’article 20 del RGPD
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord a l’article 21 del RGPD.

Si vostè ha donat el consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a desestimar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aquest fet afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant una comunicació, motivada i acreditada a contacte@larebel.cat

També té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent https://www.aepd.es/es, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

7.Informació legal

Els requisits d’aquesta política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la Llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això succeeixi, l’avisarem de qualsevol canvi i demanarem que es torni a llegir la versió més recent i confirmi l’acceptació.

Per poder continuar al lloc web has de confirmar que ets major d'edat.